Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser:

Frakt

Frakt beregnes pr.stk. etter faste retningslinjer avhengig av antall kolli som sendes eller om det er pallefrakt. Fraktfri leveranse avtales spesielt over et visst antall kolli. Forsendelse skjer på mottagers risiko.

Direkteleveranse til privatadresse

Forsendelse til privatadresse medfører tilleggsfrakt. Ved levering til privatadresse er det viktig at telefonnummer og riktig adresse er påført. LINO Trading AS fraskriver seg ansvar for omkostninger som påløper fordi kunden nekter å ta imot varen, eller ved feiladressering.

Transportskader

Kontroller alltid varene ved mottak og gjør anmerkning på fraktbrevet ved synlig skade. Skjult skade må meldes LINO Trading AS/transportør innen 4 timer etter mottak.

Retur av varer

All form for retur av varer må avtales med LINO Trading AS først. Returfrakt betales av kunden dersom ikke annet er avtalt. Ved retur av ikke feilsendte varer beregnes 15% av eks. mva. beløp i henhold til våre prislister.

Betalingsbetingelser

  • Netto pr. 20 dager.
  • 1% kontantrabatt ved betaling til vår konto innen 10 dager.
  • Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter, samt kr. 50,- pr purring.

Priser og spesifikasjoner

Det tas forbehold om pris- og spesifikasjonsendringer uten forutgående varsel.